Management

DataDescriereFișier
13.06.2023 Raport cu locurile rămase libere după prima etapă, județul Bistrița-Năsăud, clasa pregătitoare - an școlar 2023 - 2024
- Declarații de avere Morariu Ciot Radu
06.10.2022 Raport privind starea și calitatea învățământului - An școlar 2021 - 2022
09.11.2021 Monografia Școlii Gimnaziale Tureac văzută prin ochii dascălului - Ioana Tomoroga (format PDF 91 pag.)
29.10.2021 Raport privind starea și calitatea învățământului - an școlar 2020 - 2021
29.10.2021 Proiectul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale Tureac 2017 - 2021
29.10.2021 Școala Gimnazială Tureac - ORAR AN ȘCOLAR 2021-2022
ORARUL CLASELOR Preg. IV
ORARUL CLASELOR V - VII
Orar "Școala Primară nr. 2 Tureac"
-
13.10.2021 Raport anual de evaluare internă a calității
02.09.2021 Organigrama Școala Gimnazială Tureac - An școlar 2021 - 2022
- Regulament de organizare și funcționare - An școlar 2020 - 2021
- Regulament intern - An școlar 2020 - 2021

Proiecte și programe


DataDescriereFișier
09.11.2021 Monografia Școlii Gimnaziale Tureac văzută prin ochii dascălului - Ioana Tomoroga (format PDF 91 pag.)

Cadre didactice

DataDescriereFișier
12.11.2021 Tabel nominal cu cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, încadrați în anul școlar 2021-2022

Școala ALTFEL

. . . în curs de actualizare

Examene

. . . în curs de actualizare

Anunțuri

DataDescriereFișier
04.10.2023ANUNȚ
Școala Gimnazială Tureac, cu sediul în sat Tureac, Str. Principală nr.724A, județul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor școală
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURA: Administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
( detalii în documentul atașat )
26.01.2022 Vă aducem în atenție următoarele informații referitoare la bursele școlare ( burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social ) care se vor acorda în semestrul II 2021-2022. Orice informație referitoare la componența dosarului pentru bursele de studiu și cele de ajutor social se pot obține la secretariatul unității, tel. 0751474232.
Termen limita pentru depunerea dosarelor este 31.01.2022.
12.11.2021 Începând cu data de 15.11.2021, cursurile la nivelul Școlii gimnaziale Tureac (centru) și la nivelul Școlii Primare nr.2 Tureac se vor desfășura cu prezență fizică, iar la nivelul Grădiniței cu program normal Tureac, în regim online. -
11.11.2021 Tabel privind situația vaccinării cadrelor didactice, personalului auxiliar și nedidactic la nivelul Școlii Gimnaziale Tureac