Noutăți

REÎNSCRIERE/ÎNSCRIERE PENTRU GRĂDINIŢĂ AN ŞCOLAR 2022-2023


NUMĂR DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE:

Școala Primară nr.2 Tureac
- 1 grupă mixtă – tradițional, program normal – 18 locuri


Grădinița cu program normal Tureac
- 1 grupă mică – tradițional, program normal – 22 locuri
- 1 grupă mijlocie – tradițional, program normal – 20 locuri
- 1 grupă mare – tradițional, program normal – 23 locuri
- 1 grupă mixtă – tradițional, program prelungit – 23 locuri


REÎNSCRIERI ÎN PERIOADA:
începând cu data de 16 mai 2022 - reînscriere : intervalul orar 10:00 - 13:00


ÎNSCRIERI ÎN PERIOADA:
- etapa I - înscriere : începând cu data de 30 mai 2022: intervalul orar 10:00 - 13:00


Dosarul de înscriere va cuprinde:Cerere de reînscriere/înscriere;
Copie certificat naştere al copilului;
Copie act de identitate părinți/ tutore;
Hotărâre judecătorească în cazul părinților divorțați;
Decizie de plasament familial.


CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE STABILITE DE MEC:existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi (situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi);
existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în instituție;
existenţa unui document medical eliberat de medical specialist/certificat de orientare școlară şi profesională /certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.


CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE pentru înscrierea la programul prelungit:ordinea depunerii și înregistrării cererii de înscriere de către părinte
documente familie monoparentală și părintele lucrează
documente ambii părinți lucrează
documente un părinte lucrează
vârsta copilului 3 ani împliniți la 31.09.2022


Notă: cf. Adresei MEC 28074/ 04.05.2022, criteriile specifice sunt trimise spre avizare Consilierului juridic al ISJ BN în vederea obținerii avizului consultativ.


Documente anexate anunțului

Adresa Ministerul Educației nr.28074 din 04.05.2022

Anunț reînscriere/înscriere SGT 2022-2023

Înscrierea pentru învățământul primar (2022 - 2023) - Clasa Pregătitoare

Plan școlarizare - an școlar 2022-2023

Învațământ tradițional – 2 clase - 32 locuri la Școala Gimnazială Tureac
Învațământ tradițional - 1 clasă -7 locuri (simultan, cu clasa a II-a ) la structura Școala Primară nr.2 Tureac

Legislație


1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
2. OME nr. 3445/17.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 și a Calendarului înscrierii


Componența comisiei de înscriere

Președinte: Morariu-Ciot Radu - directorul Școlii Gimnaziale Tureac
Secretar: Ștefănuț Maria Mihaela - secretar
Membri: Morariu-Ciot Tiberia - învățător
Vlad Florica - învățător
Crișan Antonia Paraschiva - învățător
Flore Anamaria - educatoare
Vereșeaghin Silvia-Elena - educatoare
Ploscar Cristina - educatoare

Evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului

Pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 01.09.2022-31.12.2022 - se va realiza în perioada 30.03.2022 - 08.04.2022 astfel:
- LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, pentru copiii care au frecventat grădinița (la solicitarea părinților)
- LA C.J.R.A.E. BN, pentru:
➢copiii care nu au frecventat grădinița
➢copiii care s-au întors din străinătate

Întâlnirile cu părinții grupelor mari de la Școala Primară nr.2 Tureac și de la GPN Tureac, în vederea informării și consilierii acestora cu privire la înscrierea în clasa Pregătitoare, vor avea loc luni, 04.04.2021, la ora 12:00 - Școala Primară nr.2 Tureac, respectiv marți, 05.04.2022 ora 12:00- GPN Tureac.

Orarul înscrierilor în clasa Pregătitoare - an școlar 2021-2022 Perioada 11.04-10.05.2022, între orele 11:00-14:00, conform programării Informații: telefon 0751474232, 0263700898

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023 conține următoarele documente:

1. Cererea de înscriere;
2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2021;
3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui;
4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților;
6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare;
7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”;
8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a fost instituit numărul de telefon TelVerde 0800816263, care va funcționa până la data de 4 iunie 2021, la care părinții/tutorii legali instituiți/reprezentații legali și alte personae interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. Numărul de telefon va funcționa pănă la data de 4 iunie 2022, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri în intervalul orar 8:00-14:00.

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru copiii ai căror domiciliu se află în altă localitate decât cea în care se află școala sunt următoarele (conform Metodologiei):

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Documente anexate anunțului:

Procedura operațională - Consituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

ÎNSCRIEREA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (2021-2022) CLASA PREGĂTITOARE

Plan școlarizare - an școlar 2021-2022

Învațământ tradițional–1 clasă -23 locuri la Școala Gimnazială Tureac
Învațământ tradițional - 1 clasă -4 locuri (simultan, cu clasa a II-a și a III-a) la structura Școala Primară nr.2 Tureac
Legislație
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
2. OME nr. 3473/10.3.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii


Componența comisiei de înscriere

Președinte: Morariu-Ciot Radu - directorul Școlii Gimnaziale Tureac
Secretar: Ștefănuț Maria Mihaela - secretar
Membri: Bozga Mirela Dorina - învățător
Crișan Antonia Paraschiva - învățător
Tomoroga Ioana - educatoare
Vereșeaghin Silvia-Elena - educatoare
Ploscar Cristina - educatoare

Evaluarea nivelului de dezvoltare al copilului

Pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în intervalul 01.09.2021-31.12.2021 - în perioada 22.03.2021 - 27.04.2021
- LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița (la solicitarea părinților)
- LA C.J.R.A.E. BN, pentru:
➢copiii care nu au frecventat grădinița
➢copiii care s-au întors din străinătate

Întâlnirile cu părinții grupelor mari de la Școala Primară nr.2 Tureac și de la GPN Tureac, în vederea informării și consilierii acestora cu privire la înscrierea în clasa Pregătitoare, vor avea loc Miercuri, 24.03.2021, la ora 11,00 -Școala Primară nr.2 Tureac, respectiv ora 12,00- GPN Tureac.

Orarul înscrierilor în clasa Pregătitoare - an școlar 2021-2022 Perioada 29.03-28.04.2019, intre orele 11:00-14:00, conform programării Informații: telefon 0740060409, 0751474232, 0263700898, 0263265597

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021-2022 conține următoarele documente:1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021-2022;
2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2021;
3. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui;
4. Copie a certificatului de naștere al copilului (acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale);
5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților;
6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021;
7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”;
8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud a fost instituit numărul de telefon TelVerde 0800816263, care va funcționa până la data de 4 iunie 2021, la care părinții/tutorii legali instituiți/reprezentații legali și alte personae interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar. Numărul de telefon va funcționa pănă la data de 4 iunie 2021, de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri în intervalul orar 8:00-14:00.

Criteriile generale de departajare care se aplică pentru copiii ai căror domiciliu se află în altă localitate decât cea în care se află școala sunt următoarele (conform Metodologiei):

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice de departajare care se aplică pentru copiii ai căror domiciliu se află în altă localitate decât cea în care se află școala sunt următoarele:

a) copilul a frecventat grădinița la școala unde se dorește înscrierea
b) bunicii au domiciliul în localitatea unde se află școala
c) domiciliul elevului este mai aproape de școala
d) ambii părinți au locul de muncă în localitatea unde se află școala
e) unul din părinți are locul de muncă în localitatea unde se află școala
f) un părinte sau un frate a absolvit școala unde se dorește înscrierea

Documente anexate anunțului

Anexa 1 - METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

Anexa 2 - CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2021-2022

Anexe (1,2,3) la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii